Contact

GEGEVENS & CONTACT

Stichting Moeder Meera Nederland


Postadres:

Sigmaplantsoen 14

2321 KN Leiden


E-mail

info@moedermeera.nl


Rekeningnummer

NL10INGB0006268853


RSIN fiscaalnr

853433781Mocht je vragen hebben of een bestelling willen plaatsen, mail ons gerust
       

 
 
 
 


Stichting Moeder Meera Nederland is sinds 29 november 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).


Doelstelling Stichting Moeder Meera Nederland

Het doel van de stichting is:


   *het bieden van (financiële) ondersteuning van bezoeken van Moeder Meera aan Nederland;

   *het bieden van (financiële) ondersteuning van Moeder Meera ’s non-profit organisaties in India en daarbuiten;

   *bekendheid te geven aan en zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met Moeder Meera, een incarnatie van

     de Goddelijke Moeder;

   *verder al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn


Het beleidsplan

In onderstaand bestand staat het beleidsplan van Stichting Moeder Meera Nederland.
Bestuur

Voorzitter               Marianne Dor

Secretaris               Marga Kleijs

Penningmeester  Myriam van Steen


Het bestuur ontvangt geen beloning voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden. De kosten die zij maken voor de stichting worden alleen op vertoon van bewijsstukken vergoed.


De financiële verantwoording

De stichting is eind 2013 opgericht. Voor een overzicht van de financiële verantwoording van de stichting over het jaar 2021 t/m 2023 zie onderstaande bestanden.
                                                                                                         


 

Privacyverklaring

Stichting Moeder Meera Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Stichting Moeder Meera Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

U dient zich ervan bewust te zijn dat Stichting Moeder Meera Nederland niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.


Verwerken van persoonsgegevens


Stichting Moeder Meera Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

E-mailadres

Bankrekeningnummer


Doeleinden persoonsgegevens


Stichting Moeder Meera Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•Het afhandelen van uw betaling

•U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

•U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

•Om goederen en diensten bij u af te leveren

•Stichting Moeder Meera Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze     

belastingaangifte.


Stichting Moeder Meera Nederland gebruikt programma’s waar alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot privacygevoelige gegevens.


Bewaren persoonsgegevens


Stichting Moeder Meera Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden


Stichting Moeder Meera Nederland verstrekt informatie uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.