Over Moeder MeeraMoeder Meera


Wie is Moeder Meera?


Zij is de levende incarnatie van de Goddelijke Moeder.


Wat is een incarnatie?


Het is het Goddelijke onder menselijke vorm dat neerdaalt op aarde, om de mens te helpen het Goddelijke te kennen en te realiseren.


Wat is het verschil tussen Moeder Meera en de Goddelijke Moeder?


Hun Wil is hetzelfde en hun Bewustzijn is Een. Er bestaat geen verschil.


Wat is de Goddelijke Moeder en wat is Haar werk?


De Goddelijke Moeder is de Kracht en het Bewustzijn die de hele schepping ondersteunt. Ze wordt aanbeden onder vele namen en in vele culturen, maar achter elke vorm en achter elke naam is Zij één, eeuwig en alvermogend. Zij is in elk deel van de schepping, voor altijd.

Het werk van de Goddelijke Moeder is de transformatie van de mens in God, van de tijd in eeuwigheid, van de materie in de Goddelijke Materie. Haar werk is een werk van transformatie en het is zonder einde.


Wat is het werk van Moeder Meera?


De Wil en de Macht van Moeder Meera zijn de Wil en de Macht van de Goddelijke Moeder. Het Werk van Moeder Meera en het Werk van de Goddelijke Moeder zijn één en hetzelfde.

Moeder Meera is het bewustzijn van de aarde komen zuiveren om haar gereed te maken voor de transformatie.

Zij laat het licht van de Allerhoogste (Paramatman) op de aarde neerdalen, om de transformatie te bewerkstelligen. Heel het doel van Haar werk ligt in het neerroepen van het Paramatman-Licht en het helpen van mensen. Hiervoor is Zij gekomen, om onze harten te openen voor het Licht.

Een ander aspect van Moeder Meera’s werk is ons duidelijk maken dat alle paden naar het Goddelijke leiden en dat daarom de verschillende gelovigen respect behoren te hebben voor elkaars gebruiken. Moslims, Christenen, Hindoes, Boeddhisten bijvoorbeeld en andere godsdienstige mensen kunnen hun eigen geloof volgen, maar behoren andermans geloof niet te haten of aan te vallen. Wat voor pad mensen ook volgen, ze kunnen naar Moeder komen – Moeder Meera helpt mensen om zich het Goddelijke te herinneren en geeft ze vrede en geluk wanneer ze in moeilijkheden zijn.


Wat is Haar voornaamste doel?


Haar voornaamste doel is om mensen te helpen en hen gelukkig, vredig, tevreden, harmonieus en liefdevol te maken. Geluk en geestelijke groei zijn met elkaar verbonden. Vredig en gelukkig zijn vormen het belangrijkste fundament voor spirituele beoefening.

Dan gaat het oefenen vanzelf.


Wat is Haar doel?


Alle aspecten van het menselijk wezen beschermen.

School in India


Moeder Meera's Ashram en haar school voor kleine kinderen in Madanapalle,

Andhra Pradesh, India zijn in de eerste fase van ontwikkeling.


Het is de bedoeling om een heel netwerk van scholen te realiseren (van

kinderopvang tot basisschool) in de omgeving van Madanapalle.

Er worden vrijwilligers gezocht die geïnteresseerd zijn een rol te spelen in dit

sociale project en vrijwilligers die willen lesgeven/begeleiden op school.

Daarnaast zijn er vrijwilligers nodig om mee te helpen aan onderhoudswerk

in de Ashram, zoals tuinieren, loodgieterwerk, bouwwerkzaamheden, schoonmaken

en inrichten.


Indien je interesse hebt als vrijwilliger te werken op de school dan zijn dit de mogelijkheden:


Kinderopvang:  zorgen voor kinderen van 3 tot 4/5 jaar oud

Basisschool:  als Engels sprekende begeleider kinderen tussen 5/6 en 12/13 jaar oud op school begeleiden


Je hoeft dus niet per se een lerarendiploma te hebben. Belangrijker is je bereidheid om jezelf en je tijd toe te wijden aan de school.

Op termijn zal grote vraag zijn naar mensen met Montessori of soortgelijke opleiding.


Als je op zoek bent naar meer bezieling in je leven en je je tijd en kwaliteiten wilt inzetten als vrijwilliger, stuur dan een email naar: MotherMeeraAshram@gmail.com