Contact

Stichting Moeder Meera Nederland

 

Postadres:

Sigmaplantsoen 14

2321 KN Leiden

 

E-mail

info@moedermeera.nl

 

Rekeningnummer

NL10INGB0006268853

 

RSIN fiscaalnr

853433781

 

 

Mocht je vragen hebben of een bestelling willen plaatsen, mail ons gerust

 

 

 

 
 
 

 

Stichting Moeder Meera Nederland is sinds 29 november 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Doelstelling Stichting Moeder Meera Nederland

Het doel van de stichting is:

 

*het bieden van (financiële) ondersteuning van bezoeken van Moeder Meera aan Nederland;

*het bieden van (financiële) ondersteuning van Moeder Meera ’s non-profit organisaties in India en daarbuiten;

*bekendheid te geven aan en zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met Moeder Meera, een incarnatie van de Goddelijke Moeder;

*verder al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn

 

Het beleidsplan

In onderstaand bestand staat het beleidsplan van Stichting Moeder Meera Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur

Voorzitter Marianne Dor

Secretaris Marga Kleijs

Penningmeester Myriam van Steen

 

Het bestuur ontvangt geen beloning voor de door hen uitgevoerde werkzaamheden. De kosten die zij maken voor de stichting worden alleen op vertoon van bewijsstukken vergoed.

 

De financiële verantwoording

De stichting is eind 2013 opgericht. In 2013 zijn er geen financiële transacties geweest. De staat van baten en lasten en de balans zijn over het jaar 2013 dus gelijk aan nul. Voor een overzicht van de financiële verantwoording van de stichting over het jaar 2014, 2015, 2016 en 2017 zie onderstaande bestanden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moeder Meera:

 

Probeer je ’t Goddelijke te herinneren.

Denk aan God.

All rights reserved